YAYLADAĞI KÜLTÜR MERKEZİ VE MİLLET KÜTÜPHANESİ HİZMETE HAZIR!

YAYLADAĞI KÜLTÜR MERKEZİ VE MİLLET KÜTÜPHANESİ HİZMETE HAZIR!

ATAKAŞ HATAYSPOR’DA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ!

ATAKAŞ HATAYSPOR’DA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ!

MECLİSTE VE YERELDE EŞİT TEMSİL İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK!

MECLİSTE VE YERELDE EŞİT TEMSİL İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK!

HER BİRİMİZ BİR ENGELLİ ADAYIYIZ!

HER BİRİMİZ BİR ENGELLİ ADAYIYIZ!

ATATÜRK ANITININ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ!

ATATÜRK ANITININ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ!

BÜTÜN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLSİN!
  • Ana Sayfa » SAMANDAĞ
  • 21 Aralık 2017 - 02:41:26
BÜTÜN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLSİN!

DİSK Genel –İş Sendikası Hatay Şubesi, taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Samandağ belediye binası önünde gerçekleşen basın açıklamasına; Disk Genel İş Sendikası Araştırma Daire başkanı Mehmet Güleryüz, Disk Genel İş Sendikası Hatay Şube başkanı Yusuf Berkyürek ,Şube yöneticileri, Samandağ Disk Temsilcileri ve taşeron işçiler katılar destek verdi. Basın açıklamasını Disk-Genel İş Sendikası […]

DİSK Genel –İş Sendikası Hatay Şubesi, taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Samandağ belediye binası önünde gerçekleşen basın açıklamasına;

Disk Genel İş Sendikası Araştırma Daire başkanı Mehmet Güleryüz, Disk Genel İş Sendikası Hatay Şube başkanı Yusuf Berkyürek ,Şube yöneticileri, Samandağ Disk Temsilcileri ve taşeron işçiler katılar destek verdi.

Basın açıklamasını Disk-Genel İş Sendikası Hatay Şube başkanı Yusuf Berkyürek , okuyarak şunları söyledi:

”Belediye işçisiyiz, Kamu işi yapıyoruz, Ayırımsız kadro hakkımızı istiyoruz. 5 Aralık 2017 Salı günü önce Sayın Cumhurbaşkanı ve sonrasında Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapılan açıklamaları dikkatle izledik ve anlamaya çalıştık.

Öncelikle ifade edelim ki bu açıklamalardan önce yüz binlerce taşeron şirket işçisini ilgilendiren bir konunun doğrudan muhatapları olan sendikalarla müzakere yapılarak atılacak adımların olgunlaştırılması gerekirdi. Yapılan açıklamalardan bu konunun 12 maddede ele alınarak bir yasa tasarısı olarak TBMM’ye gönderileceğini anlıyoruz.

Ayrıntılarını bilmeden sadece yapılan açıklamalara göre durumu şöyle değerlendiriyoruz: Kadro işlemleri için komisyon kurulmasını talep ediyoruz. Merkezi yönetim kurumlarındaki taşeron şirket işçileri 657/4-d kapsamında süresi belirsiz hizmet akdiyle kamuda istihdam edileceklerdir. Ancak Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıklamalarına göre kamuda çalışmak isteyen işçi başvuru yapacak; başvurular değerlendirilecek ve “basit” bir sınav yapılacaktır. Hükümet adına yapılan açıklamalarda 450 bin taşeron şirket işçisinin bu kapsamda olduğu ifade edilmektedir.

Bu konuda sürecin açık ve şeffaf yöntemlerle yapılmasını; merkezi yönetim kurumlarına alınacak işçilerin şu anda çalıştıkları şirketler; hizmet verilen kurumlar ile işçilerin isimleri de yayımlanarak tam olarak işçi sayısı da bilinerek işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bunun için işçi konfederasyonları temsilcilerinin değerlendirme ve kadroya alınma sürecine dahil edilerek kadro işlemleri konusunda toplumsal mutabakat sağlanması mümkün kılınacaktır. Bu konuda bir komisyon kurulmasını talep ediyoruz. Belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin kadro beklentisi boşa çıkarılmıştır.

Önce belediye şirketleriyle esas olarak da 2004 yılından başlayarak başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere yerel yönetim yasalarıyla güvenceli kamu istihdamının dışına çıkarılan belediye hizmetlerinde çalışan yüz binlerce işçinin kadro beklentisi yapılan açıklamalarla boşa çıkarılmıştır.

Yapılan açıklamalara göre belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçilerine kadro değil belediye işverenlerinin insafına göre belediye şirketlerinde istihdam kapısı aralanmaktadır. Oysa AKP öncesi dönemde belediyeler kamu ihale mevzuatına tabi olmadan belediye şirketleri yoluyla ihtiyaç duydukları personeli istihdam edebiliyorlardı. AKP Hükümetleri hem şirket kurmayı imkansızlaştırarak hem de kamu ihale mevzuatı silahıyla belediye istihdamını taşeron şirket istihdamına dönüştürdü. Şimdi yapılan iş AKP döneminin başına dönüşten başka bir anlam ifade etmemekte; işçilerin güvenceli kamu istihdamı hakları ortadan kaldırılmıştır.

Sendikamızın talebi başından beri Belediye Kanunundaki norm kadro uygulamasının değiştirilerek norm kadro kurma ve uygulama yetkisinin belediye meclislerine terk edilmesi; belediyelerin asli hizmetlerinde hizmet alımının yasaklanması; belediye iktisadi teşekkülleri (BİT) olarak tanımlanan belediye şirketlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere taşeron şirketlerde çalışan işçilerin 657/4D kapsamında kadrolu istihdam edilmeleri yönünde olmuştur.

Hükümet adına yapılan açıklamalar, Hükümetin ilan ettiği rakamlara göre 400 bin işçiyi kadrosuz ve güvencesiz bırakmıştır. Yine bu açıklamalar dikkatle incelendiğinde sadece merkezi idare, belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin kapsama alındığı anlaşılmaktadır.

Buna göre kamu iktisadi teşekküllerinde çalıştırılan taşeron işçilerin de kadro düzenlemesinde kapsam dışında bırakıldığı anlaşılmaktadır. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa Anayasanın eşitlik ilkesi göz ardı edilmiş olacaktır.

Yapılacak düzenlemenin bu eksiklikler giderilerek değiştirilmesi talebimizi bugünden başlayarak yeniden dile getiriyoruz. Hükümet tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde belediyelerce yapılacak bütün işlemlerinde işçi sendikalarının içinde olacağı komisyonların yetkisinde yapılmasını talep ediyoruz. Diğer yandan ilave tediye ödemesine yerel mahkeme kararlarıyla hak kazanan ancak Yargıtay ilgili dairelerinin aksi yönde kararlarıyla bu haktan mahrum kalan belediye iktisadi teşekkülleri işçilerine bu hakkın yasayla tanınması temel beklentimizdir.

Hükümetten başlıca talebimiz; kadro konusunda sergilenen ayrımcı anlayışı terk ederek kamuyu bütün olarak ele alması ve belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçileri ile belediye iktisadi teşekkülü işçilerine de güvenceli kamu kadrolarını açmasıdır.

Sonuç olarak Anayasal bir ilke olan eşitlik ilkesi gereği taşeron şirketlerde kamu hizmetlerinde çalışan tüm işçilere aynı kapsamda kadro verilmesini talep ediyoruz. Bu yapılmazsa bize kamudaki taşeron işçiler arasında neden ayrım yapıldığını sorgulamak kalır.”Dedi.

  • Etiketler
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz