2.BİLİM ŞENLİĞİNE DAVETLİSİNİZ!

2.BİLİM ŞENLİĞİNE DAVETLİSİNİZ!

ATAKAŞ HATAYSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI!

ATAKAŞ HATAYSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI!

AK PARTİLİ YAYMAN:MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ!

AK PARTİLİ YAYMAN:MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ!

AK PARTİLİ YEŞİLDAL: BU KENT HİZMETİ HAK EDİYOR!

AK PARTİLİ YEŞİLDAL: BU KENT HİZMETİ HAK EDİYOR!

MECLİS OYBİRLİĞİYLE YÜZDE 25 ZAM DEDİ!

MECLİS OYBİRLİĞİYLE YÜZDE 25 ZAM DEDİ!

Arıtma Tesisi için öfkeliyiz ! ÖNCESİNDE NEREDEYDİK?
 • TamerYAZAR
  • Tamer YAZAR
  • tamer@sonsuzhaber.net
  • 31 Temmuz 2018 - 01:31:36

Defne ilçesi Turunçlu noktasında yapılacak olan Membranbiyoreaktör Prosesli Atıksu Arıtma Tesisi bilgilendirme toplantısının ÖFKELİ yüzlerini izlerken, akla, yine Defne sınırları içinde, onlarca hektarlık yeşil alan üzerinde yapılmasına yönelik ön hazırlık çalışmaları çoktan tamamlanan küçük sanayi sitesi projesi geldi… Oradakilerin; mevcut koku, kirlilik ve hatta haşere gibi başlıklarda dile getirdikleri şikayetlerini dinlerken; Hancağız, Koçören ve Hüseyinli Mahallelerinde hayata geçirilmesi planlanan SANAYİ tesisi için kesilmesi muhtemel zeytinliklere yönelik hazırlanan kurumsal bir RAPOR’a kimsenin bu denli tepki göstermediği de geldi…

Bir dönem bir TASARI vardı, hatırladınız mı ? TBMM gündemine taşınan, “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”… Zeytincilikle ilgili maddeleri ile tedirginlik yaratan hani… İşte onun bir benzeriydi Defne’de yaşanan…

Hatırlayalım mı ?
Büyükşehir’de alınan kararı !
Kalkan ellerin onayını !

Hadi okuyalım…

“8 Haziran 2017 tarih 164 nolu kararda; Hatay İli Defne İlçesi Hancağız, Koçören ve Hüseyinli Mahallelerinde yer alan belirli parsellerin ‘Küçük Sanayi Sitesi Alanı’na dönüştürülmesine yönelik 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Çevre Düzeni Planı hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.maddesi gereği konu ile ilgili çalışmalar yapmak ve rapor düzenlemek üzere konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihli birleşiminin 1’inci oturumunda oya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.”

Peki, İmar Planı içinde bulunan ‘zeytinlik’ alanın kaderi için düzenlenen Komisyon Raporu mu ?

Onu da hatırlayalım…

“4086 Sayılı kanunla değişiklik yapan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılatılması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna bağlı çıkarılan Uygulama Yönetmeliği kapsamında inceleme yapmak üzere, Defne Belediyesi’nin 22.08.2016 tarih ve 4941 sayılı yazılarına istinaden, Defne ilçesine bağlı Hancağız, Koçören ve Hüseyinli Mahallelerinde toplam 106, 915 hektar yüzölçümlü alan içinde bulunan ‘Zeytinlik’ sahaları için 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu’nun 20. Maddesi’ne göre Küçük Sanayi Sitesi yapılmasıyla ilgili olarak imar planı yapılacak ve ‘ZEYTİN SÖKÜMÜNE’ izin verilecek en fazla % 10’luk kısmının belirlenmesi amacıyla 01.09.2016 tarihinde ilimiz Zeytincilik Komisyonu tarafından etüdü yapılmış olup, Valilik makamının 03.10.2016 tarih ve 10346 sayılı yazılarıyla izinlendirme yapılmıştır. Ancak, ilgili Belediye tarafından gerekçelendirilen yazıya istinaden Zeytincilik Komisyonu tarafından yerinde yapılan değerlendirmede;
Toplam 106,915 hektarlık etüt sahasının 64,4231 hektarlık kısmının zeytinliklerden oluştuğu, Defne Belediyesi’nin yazısı ekindeki krokide belirtildiği üzere, etüt alanı güneyinin zeytin bahçelerinden oluştuğu, bu zeytinliklerin genel itibariyle büyük kısmının bakımlı ve verim çağında oldukları ve bahçelerde önemli oranda hastalık ve kurumaların olmadığı görülmüştür. Hüseyinli Köy yolunun güneyinde 5,8385 hektar yüzölçümlü alanda zeytinliklerin bir kısmının dikim normlarına uygun olmadığı, dikim aralık mesafelerinin geniş olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir kimyasal ve kültürel mücadele yapılmadığından, ağaçlarda dal kanseri lezyonları ve zeytin kurdu zararı (ince dal kurumaları ve kırılmaları) olduğu görülmüştür. Yetiştiricilik açısından kültürel bakım işleri uygulanmadığından, ağaçların dip sürgünlerinin çoğaldığı, kurumalara bağlı olarak çalı görüntüsü almış olduğu ve bir kısmının da yaşlı ağaçlardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu alandaki zeytinliklerin, bakımsızlıktan, hali hazırda ekonomik olarak verim verecek durumda olmadıkları kanaatine varılmıştır.
3573 Sayılı Zeytincilik Kanunu kapsamında Komisyon tarafından bu alanda yapılan etüt sonucu, fenni açıdan ‘teknik anlamda’ imar planlamasına imkan verecek, ZEYTİN SÖKÜMÜNE izin verilecek 5, 8385 hektarlık ZEYTİNLİK alanın Kanun’un 20. Maddesi’ne göre Belediye tarafından ‘Yeni Sanayi Sitesi’ olarak kullanılması koşuluyla sökülmesinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır…”

Anlayacağınız, yaşananların çok daha fazlası, ÇEVRE ve YAŞAM adına ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ noktasında dolu dizgin ilerliyor, ama bizler ŞİMDİ ÖFKELİYİZ ! Ne diyelim ki… Dileriz, hazırlanan bir RAPOR ile kesilmesi en resmisinden ONAYLANAN ağaçların orta yerine kurulacak SANAYİ, hayatlarınızı bir ARITMA tesisinden çok daha az kirletir ve etkiler !

 
 
 • Etiketler
 • Yorumla
Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz